05/06/2023
1 минута четене

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-2485-C01

Проекти
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-2485-C01
Написано от:
Иван Иванов

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-2485-C01, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура на подбор на проекти BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Цел на проектното предложение: Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на предприятието.

Начало: 05.06.2023 г.

Край: 05.06.2024 г.

Бенефициент: „Евро Сълюшънс“ ЕООД

Обща стойност: 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. Безвъзмездно финансиране.  

Очаквани резултати: повишаване нивото на интеграцияна дигиталните технологии в дейността на предприятието и подобряванеготовността ни за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0;спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“  върху околната среда, допринасяйки заекологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейносттана „Евро Сълюшънс“ ЕООД.

Написано от:
Иван Иванов
No items found.
Новини

Прочетете още

No items found.
свържете се с нас

Имате нужда от съдействие?

Екипът на Евро Сълюшънс ЕООД е готов да Ви съдейства във вземането на най-правилното решение. При нужда от съдействие, запитвания за машини и сервиз не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас